KARWEL Z.JĘDRYCHOWSKI, K.REŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Realizujemy projekt w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020,  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Dofinansowanie projektu z UE: 416 224,47 zł