KARWEL Z.JĘDRYCHOWSKI, K.REŃSKI SPÓŁKA JAWNA

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie

Spółka „KARWEL Z.JĘDRYCHOWSKI, K.REŃSKI. SPÓŁKA JAWNA” uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu pt. „Wzrost konkurencyjności firmy KARWEL poprzez wdrożenie rozwiązań zapewniających automatyzację i robotyzację działalności przedsiębiorstwa.”

Głównym celem projektu jest inwestycja w nowoczesne technologie z zakresu automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych w firmie KARWEL rekomendowanych do wdrożenia na podstawie przygotowanej mapy drogowej transformacji przedsiębiorstwa w kierunku przemysłu 4.0.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

– usługi doradcze

– nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

W efekcie realizacji inwestycji zostaną osiągnięte wymierne korzyści związane z optymalizacją i poprawą wydajności procesu produkcji oraz nastąpi wzrost stopnia zastosowania technologii Przemysłu 4.0 w działalności produkcyjno-usługowej przedsiębiorstwa.

Głównymi odbiorcami nowych produktów przedsiębiorstwa będą zarówno dotychczasowi kontrahenci, jak zupełnie nowi odbiorcy.

Wartość projektu: 4 940 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu: 2 470 000,00 PLN

KARWEL Z.JĘDRYCHOWSKI, K.REŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Realizujemy projekt w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020,  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Dofinansowanie projektu z UE: 416 224,47 zł